TMC i KnivstaTMC i Knivsta
header
rot4rot4
rot4

ROT-avdrag


Utnyttja rot-avdraget och reducera arbetskostnaden med 30%

Gäller för renovering, om- och tillbyggnad, till ett värde av upp till 50 000 kronor per person och år.

Är man två ägare till en fastighet kan man få sammanlagt 100 000 kr per år.

Arbeten som ger möjlighet till ROT-avdrag:

  • Dagvatten
  • Grundläggning
  • Enskilda avlopp
  • Källardräneringar
  • Vattenledningar
  • Dräneringar
  • Kommunalt avlopp